YASED Başkanı Engin Aksoy YOIKK toplantısını değerlendirdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısını değerlendirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde yaşanan olumlu gelişmelerin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde uygulanan ekonomi programına olan güveni artırdığını belirterek, YOİKK Eylem Planı’nda gerçekleşecek ilerlemelerin bu sürece önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.

YOİKK çalışmalarında kaydedilen her ilerlemenin, Türkiye’ye yönelik yatırım kararlarının alınmasını kolaylaştırma, Türkiye’nin yatırım çekme rekabetçiliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu aktaran Aksoy, YOİKK gündemindeki olumlu gelişmelerin uluslararası düzeyde görünürlüğünü sağlamak için sürekli bilgilendirmede bulundukları bilgisini paylaştı.

YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ’NİN TEKRAR TOPLANMASINI BEKLİYORDUK

Engin Aksoy, en son 2016’da toplanan ve YOİKK’in özellikle uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir mekanizması olan Yatırım Danışma Konseyi’nin tekrar toplanmasının uzun süredir bekledikleri bir gelişme olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“YASED olarak üye şirketlerimizin küresel üst yöneticileri (CEO) ile bir an önce iletişime geçerek bu değerli organizasyona katılımlarını temin edeceğiz. Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının gündem maddeleri ve takip belgeleri YASED gündemi ile birebir örtüşmekteydi. Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı bu üst düzey platforma işlerlik kazandırılmasının ülkemizin yatırım ortamının tanıtımı açısından önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Mevcut Eylem Planı’mız, YASED görüşlerini büyük ölçüde dikkate alan bir belge olduğu için bu toplantıya kadar gerçekleştirilecek her türlü ilerlemenin Yatırım Danışma Konseyi toplantısı için de olumlu bir zemin oluşturacağını düşünüyoruz.”

Aksoy, YASED’in Eylem Planı için önerdikleri maddeler ve bu maddelerdeki ilerlemelere değinerek, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına yönelik mevzuatta sağlanan ilerlemeyi memnuniyet verici bulduklarını, ikincil mevzuatın da AB ile uyum esas alınarak ve özel sektör ile yakın istişare içinde hazırlanıyor olmasını olumlu bir adım olarak gördüklerinin altını çizdi.

Aksoy, “Bunun yanında bankacılık ve finans gibi regüle edilen sektörlerde düzenleme yetkisi olan kurumların mevzuatının da uyumlaştırılmasının önem taşıdığına inanıyoruz. Kanunun getirdiği liberal yaklaşımın BDDK düzenlemeleri gibi düzenlemelerde de dikkate alınması hususunu bankacılık ve finans sektörü açısından elzem olarak görüyoruz. Bu alandaki AB düzenlemelerinin çalışılması ve Türkiye için bir yol haritasının hazırlanması konulu eyleme de destek veriyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

ÜÇLÜ İŞTİSARE MEKANİZMASI VURGUSU

Esnek çalışma mevzuatında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Aksoy, Üçlü İstişare Mekanizması ile çalışma hayatına ilişkin daha kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Aksoy, dijital ve yeşil dönüşümü küresel düzeyde deneyimleyen firmaların çalışma hayatına yansımaları açısından bu sürece önemli katkı verebileceğini vurguladı.

İKLİM KANUNU’NU BEKLİYORUZ

YASED Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’de AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi kurulmasını esas alan İklim Kanunu’nun Meclis’e sunulmasını beklediklerini aktardı.

Aksoy, AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile uyumlu bir karbon fiyatlandırması altyapısının teknik bir çalışma kapsamında ele alınmasını olumlu değerlendiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Mevcut vergilerin dönüştürülmesinde yeşil dönüşümü destekleyecek ve ilave maliyetler oluşturmayacak yaklaşımın belirlenmesini önemli görüyoruz. Ayrıca yatırım teşvik sisteminin mevcut sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak ve çevreye duyarlı uluslararası yatırımları cezbedecek şekilde yapılandırılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de finansman ve teşvik mekanizmalarının hazırlanmakta olan taksonomiyle uyumlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Veri merkezlerine yönelik destekler konusunda da Dijital Dönüşüm Ofisimizin çalışmalarını neticelendirmesini bekliyoruz.

Uluslararası yatırımcılar açısından yatırım kararını etkileyen en önemli kriterlerden biri yatırıma konu ülkenin dijital dönüşüm seviyesi. Bunun da en önemli göstergesi dijital altyapılar yani 5G ve fiber internet. Fiber altyapıların yaygınlaştırılması ile ilgili yatırımların önünün açılması için tesis paylaşımı düzenlemelerinin iyileştirilmesine ihtiyaç var.

12. Kalkınma Planı’mızda da yer aldığı üzere geniş bant altyapının yaygınlaştırılması için altyapının ortak kullanımı, tesis paylaşımı ve geçiş hakkı süreçlerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte kaliteli geniş bant altyapıların yaygınlaşması için, sektörde rekabetin sağlanmasına ilişkin maddeler 12. Kalkınma Planı’nda da yer almaktadır. YOİKK platformunda bu konulara özel önem atfedilmesi plan hedeflerinin de gecikmeden gerçekleşmesini sağlayacaktır.”

6G AR-GE ÇALIŞMASI BAŞLATILMALI

Engin Aksoy, YASED olarak, Türkiye’nin 5G altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini hatırlatarak, Türkiye’nin dijital endekslerdeki yerinin gerilemeye başladığını belirtti.

Aksoy, “Ortalama mobil internet hızı ile dünyada 72. sırada yer alıyoruz. Arayı kapatmak için 5G’nin artık hayata geçmesine ülke olarak ihtiyacımız var. Bu konu 12. Kalkınma Planı’mızda da yer alıyor, 5G yetkilendirmesinin tamamlanması ve 6G için AR-GE çalışmaların yapılması yer alıyor. Dijitalleşme liginde geri kalmadan bu teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesinin kritik önemde olduğunu değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

YOİKK’in mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalara ve özel sektör istişaresini güçlendirmek için oluşturulan çalışma grubunu da olumlu karşıladıklarını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

“Başta yapay zekanın ve diğer teknolojik gelişmelerin iş yapış şeklimize olan etkisini en yakından gözlemleyen ve çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi için küresel düzeyde öncü çalışmalar gerçekleştiren YASED üyelerinin bu önemli YOİKK çalışmasına da her türlü katkıyı sağlayacağını ve ülkemizin insan kaynaklarına olan yatırımlarını artırmaya devam edeceğini ifade etmek isterim. Rekabetçiliğimizin en önemli unsuru olan insan kaynaklarımız eğitimin her aşaması dikkate alınarak kendini sürekli yenileyen, çağa ayak uyduran bir yaklaşımla ele alınmalı.”

REKABET ORTAMININ İYİLEŞMESİ İÇİN BEKLİYORUZ

Engin Aksoy, YOİKK Eylem Planı’nda 2024 için “Dijital pazarlarda rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması” maddesinin yer aldığına dikkati çekti.

Aksoy, “Ancak özellikle ilgili düzenlemenin dayanağı olan AB’deki Dijital Piyasalar Yasası’nın birçok hükmünün 2 Mayıs 2023’te yürürlüğe girdiğini ve AB bakımından uyum sürecinin devam ettiğini belirtmek isterim. Bu nedenle öncelikle alandaki gelişmeleri bekleyip görmek gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca düzenlemeye ilişkin olarak bir kez daha sektör görüşüne başvurulmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Özelikle dijital pazarlara ilişkin bu başlık bakımından etki analizi yapılmasında ve bilhassa düzenlemenin tüketiciye yansımasının nasıl olacağının değerlendirilmesinde yarar görüyoruz.” açıklamalarında bulundu.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x